ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

     

 

Az Inter Cars Hungária Kft. - VIP PRÉMIUM weboldalának használati szabályzata, alapszabálya
 

I. Alapfogalmak

Alapszabály - A dokumentum tartalmazza a VIP Prémium weboldal használati feltételeit, amelyet a regisztrált ügyfél és az üzemeltető is egyaránt elfogad. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot az alapszabály módosítására, de az erre vonatkozó információt a változás előtt legalább 48 órával közzé kell tenni a VIP Prémium weboldalon.
Ügyfél – az Inter Cars Hungária Kft. rendszerében regisztrált, egyedi azonosító kóddal rendelkező magyar cégnyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó szervezet, és a magyar egyéni vállalkozói adatbázisban szereplő egyéni vállalkozó.
Üzemeltető – a VIP Prémium weboldal üzemeltetője az Inter Cars Hungária Kft.
Ügyfél számlája – a VIP Prémium weboldal adatbázisában tárolt pontok száma

II. VIP Prémium weboldal használatára vonatkozó feltételek

A VIP Premium weboldal felhasználója (továbbiakban Felhasználó) lehet bármely olyan 18. életévét betöltött személy, aki regisztrált partnere Inter Cars Hungária Kft.-nek, kitöltötte a www.vippremium.hu oldalon az online regisztrációs űrlapot és elfogadta a feltételeket (Felhasználó).
Regisztrálni csak az Inter Cars Hungária Kft. Ügyfelei tudnak.

III. VIP Prémium regisztráció

A VIP Prémium programba történő regisztráció a www.vippremium.hu oldalon található regisztrációs adatlap kitöltésével történik.
A bevitt adatok módosítására bejelentkezést követően van lehetőség, azonban az adatokban bekövetkezett változásokat a Felhasználó köteles jelenteni az Üzemeltető felé.
A regisztráció során a Felhasználó tetszőleges jelszót megadhat, majd a regisztrációt követően e-mailben megkapja a regisztrációs adatokat, a megadott jelszóval együtt.
Több sikertelen bejelentkezés esetén biztonsági okból a rendszer blokkolja a Felhasználó VIP fiókját 24 órán keresztül.
A Felhasználónak a VIP Prémium jelszavát titokban kell tartania. Az üzemeltető nem vállal felelősséget az elvesztett jelszó következtében illetéktelen személyek által okozott károkért.

IV. Pontgyűjtés és jutalmak

A VIP Prémium weboldalon regisztrált Felhasználók belépést követően látják egyenlegüket, eddigi vásárlásaikat és regisztrációs adataikat. A pontok mozgását követheti, mikor és hány pont került jóváírásra, illetve felhasználásra.
Az Ügyfél számlájára minden üzleti tranzakció – megrendelt áruk kifizetése és leszámlázása - után pontok íródnak jóvá. Ha a megvásárolt árut visszaküldik és a számlája jóváírásra kerül, a megfelelő számú pontok is visszavonásra kerülnek.
Pontok csak abban az esetben kerülnek jóváírásra, ha az Ügyfél forgalma adott hónapban meghaladta a nettó 100 000 Ft, azaz százezer forintot.
Ha ez teljesül, akkor az Ügyfél nettó forgalma az alábbiak szerint számítódik át pontokra:

 • Személyautó alkatrészek vásárlása esetén: minden 1750 Ft = 1 pont
 • Teherautó alkatrészek vásárlása esetén: minden 1750 Ft = 1 pont
 • Motorkerékpár alkatrészek és felszerelések vásárlása esetén: minden 1750 Ft = 1 pont
 • Kenőanyag vásárlása esetén: minden 1750 Ft = 1 pont
 • Egyéb kategória vásárlása esetén: minden 2200 Ft = 1 pont
 • Egyéb kategória: garázsipari berendezések, OE alkatrészek, külső szállítóktól való alkatrészek, gumiabroncsok és kerekek, akkumulátorok, tuning alkatrészek és egyéb autófelszerelési cikkek, illetve minden olyan termék, ami nem személyautó vagy teherautó alkatrész.

A pontok a leszámlázott nettó forgalom alapján számolódnak
Az év során összegyűjtött pontok érvényessége korlátozott:

 • a 2018.01.01. és 2018.12.31. között megszerzett pontok 2019.12.31-ig válthatók be.
 • a 2018.01.01 és 2018.12.31. között gyűjtött pontok beváltása kizárólag a 2019.01.01 és 2019.12.31. között lehetséges.
 • 2018-ban gyűjtött pontok kizárólag 2019. évi utazásokra válthatók be.

Az Ügyfél Extra pontokra jogosult az Inter Cars Hungária Kft. által meghirdetett akcióknak megfelelően.

A programban lévő utazásokat vagy termékeket bírósági eljárással behajtani nem lehetséges.

Az Ügyfél kizárólag egy utazáson történő részvételre szerezhet jogosultságot, a többi pontjait termékekre vásárolhatja le.

Amennyiben az Ügyfél, a gazdálkodó szervezet vezetője vagy képviselője a jogosult utazáson nem tud részt venni, abban az esetben maga helyett delegálhat családtagot az utazásra.

Ennek feltételei:

 1.  A delegált családtag az Ügyfél vállalkozásában dolgozik
 2. Írásos formában (levél vagy e-mail) ezt az Üzemeltető tudomására hozza


Az Üzemeltető a Felhasználó egyenlegét minden hónap 10-ig frissíti az előző havi vásárlások alapján.
Az Üzemeltető a pontok jóváírását halaszthatja, vagy a fiókot blokkolhatja, ha az Ügyfélnek az Inter Cars Hungária Kft.-vel szemben tartozása, kifizetetlen számlája van.
A pontokat nem lehet készpénzre vagy az Inter Cars által forgalmazott alkatrészekre váltani.
Az Üzemeltető az igények kiszolgálására az igény beérkezésétől kezdve 30 naptári napon belül köteles teljesíteni a Felhasználó megrendelését, amennyiben az jogosult rá.
Az Inter Cars VIP programjában az Inter Cars rendszerében regisztrált, egyedi ügyfél azonosító kóddal rendelkező magyar cégnyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó szervezetek, és a magyar egyéni vállalkozói adatbázisban szereplő egyéni vállalkozók vehetnek részt.

A VIP Prémium programban az Inter Cars Hungária Kft. versenytársai nem vehetnek részt. Versenytársnak minősül minden olyan személy vagy szervezet (ideértve külföldi lakcímmel rendelkező személyt, vagy külföldön nyilvántartásba vett szervezetet), aki, vagy amely az Inter Cars Hungária Kft. által végzett tevékenységgel, így különösen autóalkatrészek és garázsipari berendezések kereskedelmével megegyező vagy ahhoz hasonló olyan tevékenységet folytat, mely az Inter Cars Hungária Kft. tevékenységét helyettesítheti a Magyarországi piacon. Versenytársnak tekintendő különösen minden olyan szervezet, vagy személy, aki az Inter Cars Hungária Kft. termékekeit abból a célból vásárolja meg, hogy azokat saját maga, vagy szerződéses partnere által működtetett üzlethálózatában, vagy ügynöki rendszerében akár forgalmazók, akár magánszemélyek részére értékesítse, függetlenül attól, hogy a termékeket közvetlenül az Inter Cars Hungária Kft.-től, vagy harmadik személyektől szerzi meg. Jelen pontban foglaltak alól kivételt képeznek azon, kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet folytató autóalkatrész kereskedők, amelyek nem rendelkeznek üzlet-, illetve kiszállítói hálózattal, nem folytatnak sem maguk, meg megbízottjaik által képviselői tevékenységet.

V. A regisztrált Felhasználó adatainak feldolgozása, tárolása, terjesztése és adatvédelemi tájékoztató

A Felhasználó adatainak kezelésére az Üzemeltető Adatvédelmi Nyilatkozatában  foglaltak irányadók, amit a Felhasználó a regisztrációval egyidejűleg köteles elfogadni.

VI. Kapcsolat

Az Üzemeltető a Felhasználó által megadott e-mail címre elküldi a regisztrációs adatokat. A regisztrációval kapcsolatos egyéb funkciók és a VIP Pontok egyenlegének lekérdezéséhez kérjük, jelentkezzen be a VIP Prémium weboldalon. A Felhasználó az adatai ezt követően on-line módosíthatja.
A Felhasználó módosíthatja a regisztráció során megadott adatait, de késedelmes, és így különösen a termékkiszállítást érintő módosításért az Inter Cars Hungária Kft. nem vállal felelősséget, és az ebből eredő esetleges pluszköltségek az ügyfelet terhelik.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget illetéktelen személyek által okozott károkért, továbbá ha lejár a vevőkód, mert az ügyfél nem látogatta rendszeresen a weboldalt.
Elfelejtett jelszó újraküldésére van lehetőség, azzal, hogy a Felhasználó köteles azt azonnal megváltoztatni.
A VIP Prémium program működésével kapcsolatos további információkért kérjük lépjen kapcsolatba velünk az vippremium@intercars.eu e-mail címen.

VII. Bejegyzés és törlés

Az Üzemeltető jogosult az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően azonnali hatállyal, kompenzáció nélkül törölni a Felhasználót, ha jogosulatlanul regisztrálja magát a VIP Prémium programba, vagy ha jogellenesen akadályozza a rendszert.
A VIP Prémium program az Inter Cars Hungária Kft. ingyenes, egyoldalú szolgáltatása. Az Üzemeltető a változtatások jogát fenntartja. A változás nem jár visszamenőleges hatállyal, nem befolyásolja a változás előtt összegyűjtött pontok számát.
Az Üzemeltető 60 nappal a pontgyűjtés lezárását vagy inaktív fiók törlését megelőzően az Üzemeltető e-mailt küld a Felhasználónak erről.
Amennyiben a Felhasználó az év során egyszer sem lép be az VIP Prémium weboldalra, a rendszer a pontgyűjtő tárgyévet követő egy év múlva törli a regisztrációt.
A VIP Prémium program egyéb feltételeiről, beleérve az utazásokat és termékek megszerzésének ponthatárait, kérjük tanulmányozza a www.vippremium.hu honlapot.
Az Üzemeltető jogosult a VIP Prémium programot megszüntetni, melyről köteles a Felhasználókat értesíteni, illetve ezen 60 nap alatt jogosult a további felhasználói regisztrációkat elutasítani.
Az Üzemeltetővel szemben a VIP Prémium program megszüntetése, módosítása, illetve a pontgyűjtés lezárása tekintetében a Felhasználó követelést, kártérítési igényt nem támaszthat, az Üzemeltető jelen szabályzatban meghatározott egyoldalú jogosultságait kifejezetten elismeri, és a regisztrációval elfogadja.

                                   

VIP Premium

A VIP Prémium program szolgáltatója:

Inter Cars Hungária Kft.

1139 Budapest, Frangepán u. 44/b.
Tel.: +36 1 288 8900
Fax: +36 1 288 8999
Email: iroda@intercars.eu

Cégjegyzékszám: 01-09-715340
Adószám: 13030083-2-41
Közösségi adószám: HU13030083

 

News